1. dusitan draselný 1. odvozeno od kyseliny dusité HNIIIO2
2. dusitan NO2-
3. sesadíme k sobě KINO2-
4. dovyčíslíme KINO2-
2. selenan hořečnatý 1. odvozeno od kyseliny selenové H2SeVIO4
2. selenan SeVIO42-
3. sesadíme k sobě MgIISeVIO42-
4. dovyčíslíme MgSeO4
3. chloristan sodný 1. odvozeno od kyseliny chloristé HClVIIO4
2. chloristan ClO4-
3. sesadíme k sobě NaIClO4-
4. dovyčíslíme NaIClO4-

Další příklady >>

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie