Napište vzorec následujících kyslíkatých solí:
1. dusitan draselný
2. selenan hořečnatý
3. chloristan sodný
4. siřičitan sodný
5. chlorečnan vápenatý
6. uhličitan železitý
7. manganistan litný
8. chroman vápenatý
9. teluričitan olovnatý
10. chlornan rubidný
Pojmenujte kyslíkaté soli zapsané vzorcem:
11. K2SO3
12. Ca3(PO4)2
13. NaNO3
14. ZnCO3
15. FePO4
16. CuMnO4
17. FeCr2O7
18. KBrO3
19. Na2SeO3
20. Ca(ClO4)2
21. Ba(ClO)2
22. K2TeO4
23. Mg(IO3)2
24. CuBrO3
25. FeSeO4
26. CrAsO4

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie