Často se vyskytující kationty a anionty kyslíkatých solí, které se vyplatí naučit nazpaměť

Názvosloví kyslíkatých solí

Dříve než se pustíte do názvosloví kyslíkatých solí, je potřeba se naučit pár věcí nazpaměť. Pomůže to hlavně při pojmenovávání vzorců.

 1. Prvky I. A skupiny mají ve sloučenině vždy oxidační číslo I a tedy koncovku -ný. Pamatujte si:
  • Na
  • K
  • Rb
  • Cs
 2. Prvky II. A skupiny mají ve sloučenině vždy oxidační číslo II a tedy koncovku -natý. Pamatujte si:
  • Be
  • Mg
  • Ca
  • Sr
  • Ba
 3. Tyto anionty je potřeba umět nazpaměť:
SO42- síran
SO32- siřičitan
CO32- uhličitan
PO43- fosforečnan
NO3- dusičnan
MnO4- manganistan
CrO42- chroman
Cr2O72- dichroman

Někdo může úspěšně namítat, že název aniontu lze odvodit. To je pravda, většinou však na odvozování názvu nezbývá příliš času. Seznam aniontů berte jako orientační. Mohl by být delší i kratší...

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie