1. chlorid vápenatý 1. zapíšeme prvky v molekule CaCl
2. přidáme oxidační čísla CaIICl-I
3. dovyčíslíme CaIICl-I2
4. výsledek CaCl2
2. sulfid sodný 1. zapíšeme prvky v molekule NaS
2. přidáme oxidační čísla NaIS-II
3. dovyčíslíme NaI2S-II
4. výsledek Na2S
3. fluorid draselný 1. zapíšeme prvky v molekule KF
2. přidáme oxidační čísla KIF-I
3. dovyčíslíme KIF-I
4. výsledek KF

Další příklady >>

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie