1. oxid uhelnatý 1. zapíšeme prvky v molekule CO
2. přidáme oxidační čísla CIIO-II
3. dovyčíslíme CO
4. výsledek CO
2. oxid dusičný 1. zapíšeme prvky v molekule NO
2. přidáme oxidační čísla NVO-II
3. dovyčíslíme NV2O-II5
4. výsledek N2O5
3. oxid železitý 1. zapíšeme prvky v molekule FeO
2. přidáme oxidační čísla FeIIIO-II
3. dovyčíslíme FeIII2O-II3
4. výsledek Fe2O3

Další příklady >>

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie