Napište vzorec následujících oxidů:
1. oxid uhelnatý
2. oxid dusičný
3. oxid železitý
4. oxid uhličitý
5. oxid manganistý
6. oxid osmičelý
7. oxid chloristý
8. oxid siřičitý
9. oxid dusnatý
10. oxid bromitý
Pojmenujte oxidy zapsané vzorcem:
11. N2O
12. P2O5
13. Cr2O3
14. SO2
15. Al2O3
16. PbO
17. Cl2O
18. PbO2
19. CaO
20. FeO

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie