1. kyselina chloristá 1. zapíšeme prvky v molekule HClO
2. přidáme oxidační čísla HIClVIIO-II
3. dovyčíslíme HIClVIIO-II4
4. výsledek HClO4
2. kyselina bromičná 1. zapíšeme prvky v molekule HBrO
2. přidáme oxidační čísla HIBrVO-II
3. dovyčíslíme HIBrVO-II3
4. výsledek HBrO3
3. kyselina dusitá 1. zapíšeme prvky v molekule HNO
2. přidáme oxidační čísla HINIIIO-II
3. dovyčíslíme HINIIIO-II2
4. výsledek HNO2

Další příklady >>

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie