1. hydroxid draselný 1. zapíšeme prvky v molekule KOH
2. přidáme oxidační čísla KIOH-I
3. dovyčíslíme KIOH-I
4. výsledek KOH
2. hydroxid vápenatý 1. zapíšeme prvky v molekule CaOH
2. přidáme oxidační čísla CaIIOH-
3. dovyčíslíme CaII(OH)2-
4. výsledek Ca(OH)2
3. hydroxid amonný 1. zapíšeme prvky v molekule NH4OH
2. přidáme oxidační čísla NH4+OH-
3. dovyčíslíme NH4+OH-
4. výsledek NH4OH

Další příklady >>

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie