Aristoteles.cz

Registrace do partnerského programu Aristoteles.czS členstvím v partnerském programu Aristoteles.Cz se pojí dodržování určitých podmínek a pravidel. Čtěte proto následující řádky pečlivě, ať se vyhnete zbytečným nedorozuměním. Doufáme, že budete s naším provizním programem spokojeni a Aristoteles.Cz se pro Vás stane symbolem významného zdroje finančních prostředků.

Obchodní podmínky partnerského programu Aristoteles.Cz

upravující obchodní vztah mezi provozovatelem serveru Aristoteles.Cz, Ing. Petrem Schuhmeierem (dále jen provozovatel) se sídlem Kosmonautů 362, Liberec 5, 46005 a účastníky partnerského programu (dále jen účastníci).

Obecná pravidla

 1. Provize se vypočítávají z realizovaných prodejů.
 2. Provize z prodeje provedeného přes platební kartu, eBanku nebo převodem na účet činí 10% z celkové ceny produktu.
 3. Provize z prodeje provedeného přes SMS činí 5% z celkové ceny produktu.
 4. Provize se započítává, pokud dojde k prodeji do 2 měsíců od posledního prokliku.
 5. Výplata provizí proběhne potom, co částka překročí minimální hranici 500 Kč a účastník si zažádá o její výplatu.
 6. Výplata probíhá převodem na účet.

Povinnosti účastníka partnerského programu Aristoteles.Cz

 1. Účastník je povinen pravdivě  a přesně vyplnit údaje požadované při registraci.
 2. Pokud se některé údaje změní (např. adresa, telefon) je třeba tyto údaje neprodleně aktualizovat.
 3. Odkazy na Aristoteles.Cz nesmí být umisťovány na stránky s rasovou tématikou, na stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem a na stránky, které by jinak porušovaly dobré mravy a zákony ČR.
 4. Účastník je povinen si zažádat o výplatu provize, pokud tak uzná za vhodné a pokud jeho provize přesáhne minimální hodnotu 500 Kč. V případě, že si účastník nezažádá o výplatu provize, bude se částka na jeho účtu zvětšovat až do doby, dokud tak neučiní.
 5. Účastník se zavazuje se nepropagovat server Aristoteles.Cz jakoukoli formou nevyžádané inzerce (nevyžádané emaily atd.).

Práva účastníka partnerského programu Aristoteles.Cz

 1. Účastník má právo na včasné informace týkající se změn obchodních podmínek partnerského programu Aristoteles.Cz.
 2. Účastník má právo na včasné vyplacení provize, dosáhl-li minimální částky 500 Kč a neporušil přitom podmínky partnerského programu.
 3. Účastník má právo, kdykoli z partnerského programu vystoupit. Avšak částka na jeho účtě mu bude vyplacena jen tehdy, bude-li přesahovat 500 Kč.

Povinnosti provozovatele partnerského programu Aristoteles.Cz

 1. Provozovatel je povinen informovat účastníky o veškerých změnách týkajících se  partnerského programu s dostatečným časovým předstihem.
 2. Provozovatel je povinen vyplácet provize, jakmile o to účastník požádá a má na to nárok.
 3. Pokud provozovatel bez udání důvodu vyloučí účastníka, je povinen mu vyplatit jeho aktuální provizi i když nedosahuje 500 Kč.

Práva provozovatele partnerského programu Aristoteles.Cz

 1. Pokud provozovatel zjistí porušování obchodních podmínek nebo jednání vedoucí k  poškozování dobrého jména Aristoteles.Cz, má právo okamžitě vyloučit účastníka z partnerského programu bez nároku na výplatu provize.
 2. Provozovatel má právo bez udání důvodu vyloučit účastníka.
 3. Provozovatel neručí za škody vzniklé špatným vyplněním kontaktních a platebních údajů ze strany účastníka.

 

Aristoteles.cz